ANBI

Stichting Maritieme Collectie Rijnmond (SMCR), bewaarder van de Zeesleper Elbe,  heeft de culturele ANBI-status, dat houdt in dat SMCR bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie over wat dat inhoudt vindt u op de site van de Belastingdienst

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Onderstaand vindt u voor SMCR de ANBI-gegevens op een rij.

Stichting Maritieme Collectie Rijnmond

Statutair adres:
Sint-Jobsweg 30z, 3024 EJ Rotterdam

Postadres
Postbus 378, 3233 ZH Oostvoorne

Ligplaats
De Elbe ligt aan de Govert van Wijnkade t.h.v. 44 in Maassluis.

Havennummer 850.

E-mailadres

info@smcr.nl | www.smcr.nl

Donaties:

Rabobank: NL80 RABO 0105 2370 19 t.n.v. Tenaamstelling Stg. Maritieme Collectie

Overige bankzaken:

IBAN NL31 RABO 0380 8368 23 t.n.v. Stg. Maritieme Collectie

BIC RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK 24330207

RSIN nummer 812713370

Doelstelling van de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond:

Het behouden van maritieme objecten, voornamelijk vaartuigen die deel uitmaken van het maritieme erfgoed van de Rijnmond-regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samenstelling van het bestuur:

Koos Karssen – voorzitter

Hans Hoffmann – vice-voorzitter

Hans ten Katen – secretaris

Rutger Groenewegen – penningmeester

Luuk Vroombout – algemeen bestuurslid

Gerrit Malipaard – algemeen bestuurslid

Het bestuur van SMCR is onbezoldigd. SMCR heeft geen personeel in dienst. Incidenteel wordt een onkostenvergoeding betaald ter zake van daadwerkelijk en noodzakelijk gemaakte kosten.

Beleidsplan

Concept beleidsplan 2021-2025

Financiële verantwoording

Jaarrekeningen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022