ANBI

Stichting Maritieme Collectie Rijnmond (SMCR), bewaarder van de Zeesleper Elbe,  heeft ANBI-status, dat houdt in dat SMCR bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie over wat dat inhoudt vindt u hier:  www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij www.belastingdienst.nl natuurlijk.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan SMCR te schenken. U mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kunt u meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl

Onderstaand vindt u voor SMCR de ANBI-gegevens op een rij.

Stichting Maritieme Collectie Rijnmond
Statutair gevestigd te Rotterdam

Postadressen:
Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam

Postbus 378, 3233 ZH Oostvoorne

De Elbe ligt aan de Govert van Wijnkade t.h.v. 44 in Maassluis.

Havennummer 850.

info@smcr.nl | www.zeeslperelbe.nl

Donaties:

Rabobank: 10.52.37.019

Tenaamstelling Stg. Maritieme Collectie

Overige bankzaken:

Rabobank: 3808.36.823

Tenaamstelling Stg. Maritieme Collectie

IBAN NL31 RABO 0380 8368 23

BIC RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK 24330207

RSIN nummer 812713370

Doelstelling van de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond:

Het behouden van maritieme objecten, voornamelijk vaartuigen die deel uitmaken van het maritieme erfgoed van de Rijnmond-regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samenstelling van onbezoldigd bestuur:

Koos Karssen – voorzitter

Hans Hoffmann – vice-voorzitter

Hans ten Katen – secretaris

Rutger Groenenwegen – penningmeester

Luuk Vroombout

Gerrit Malipaard

Het bestuur van SMCR is onbezoldigd. SMCR heeft geen personeel in dienst. Incidenteel wordt een onkostenvergoeding betaald ter zake van daadwerkelijk en noodzakelijk gemaakte kosten.

Financiële verantwoording

Jaarrekeningen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |