Donatie aan de zeesleper Elbe

Geachte donateurs en belangstellenden van de zeesleper Elbe,
Graag wijzen wij u op enkele fiscale regelingen die voor u als belangstellende van zeesleper Elbe mogelijk van belang zijn en waarbij u onze stichting bijzonder helpt.
Wij willen in dit schrijven kort uiteen zetten hoe, met behulp van de belastingdienst, u zichzelf én onze stichting kan helpen met een donatie:
Eenmalig of minimaal vijf jaren
Donaties zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bij een eenmalig donatie geldt een drempel 1% (en tenminste € 60) van het belastbare inkomen uit box 1, box 2 en box 3 in de inkomstenbelasting. Het meerdere van al uw donaties tezamen zijn aftrekbaar tot maximaal 10% van dit verzamelinkomen.
Bij een vijfjaren schenking geldt geen drempel en is de donatie direct aftrekbaar van uw belastbare inkomen in box 1. Er gelden wel voorwaarden, zoals een overeenkomst van periodieke gift tussen de stichting (begunstigde) en de schenker.
Daarnaast zijn wij een culturele ANBI. Dit betekent dat 25% extra van het bedrag in aftrek mag worden genomen met een maximum verhoging van € 1.250!

Schenkingsformulieren
Het instappen voor een vijfjaren schenking kan al met een donatie vanaf € 150 per jaar. Voor de formulieren die door de donateur ingevuld dienen te worden verwijs ik: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf

Indien u dit jaar gebruik wilt maken van deze aftrekmogelijkheid in uw aangifte inkomstenbelasting stuur het formulier “Overeenkomst periodieke gift” ingevuld en ondertekenend retour naar ons postadres. Vergeet niet een kopie van uw paspoort of identificatiebewijs bij te voegen. Tevens dient uw donatie vóór 31 december 2020 op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.

https://zeesleperelbe.nl/donatie/

Met vriendelijke groet,

Stichting Maritieme Collectie Rijnmond
Namens het bestuur,
Rutger Groenewegen