Ship Sanitation Certificaat

Als zeeschip moeten we met de Elbe aan alle geldende IMO-eisen voldoen. Dat geldt voor het schip, maar ook voor de bemanning, die gekeurd, getraind en bekend met het schip moet zijn.

Een van de eisen is een Ship Sanitation Certificaat: voldoet een schip aan de voorwaarden van een hygiënische omgeving, is het drinkwater bacteriologisch getest, weet de bemanning hoe zij met de hygiëneregels moet omgaan enzovoorts. Het certificaat wordt elk half jaar (!) afgegeven door de GGD Rotterdam

Hatenboer Water controleert tweemaal per jaar ons drinkwater onder andere op de aanwezigheid van de legionella-bacterie. Om de aanwezigheid daarvan te voorkomen worden de leidingen elke veertien dagen doorgespoeld met heet water. Ook de koudwater leidingen die daarvoor een cross-over hebben gekregen. Zo voorkomen we dat in de zomerperiode het water in sommige hutten te lang stil staat.

De kok moet zijn temperatuurlijsten bijhouden. En hoewel we alles het liefst dagvers aan boord halen voor een vaartocht, heeft onze koeling natuurlijk ook een voorraad die op datum gecontroleerd wordt. Echter, dagelijks invullen van temperatuurlijsten is bijna niet te doen, zeker omdat de Elbe niet zeven dagen per week bemand is. Om toch te kunnen voldoen aan de eisen en een goede temperatuurcontrole te waarborgen maken we gebruik van temperatuurloggers. Deze registreren de temperatuur in de koelkasten en geven een signaal zodra de temperatuur langer dan 15 minuten boven de gestelde waarde uit komt.

Zodra er een alarm zichtbaar is kunnen we de logger uitlezen in de computer en vaststellen op welk moment en hoelang de temperatuurafwijking heeft plaats gevonden. Ook bij stroomuitval wordt de bemanning via SMS gealarmeerd. Op die manier houden we ons aan de regels, maar waken we vooral over uw en onze (voedsel)veiligheid.

Onze loggers zijn spontaan gesponsord door T Service. Dit bedrijf in Gennep (Noord-Limburg) levert aan bedrijven in de gehele Europese Unie en Groot-Brittannië. Zij bieden producten en specialistisch advies op het gebied van temperatuur, transport en techniek.

logtag