Krachten verdeeld

Op bijgaande foto de Elbe in 1959 als ‘leading tug’ met het admiraliteitsdok, het tot dan toe grootste dok ooit versleept. Het dok werd in het pinksterweekeinde van dat jaar naar de RDM versleept, de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Maar liefst drie van de sterkste sleepboten van Smit verzorgden dit transport, de Elbe, de Schelde en de Tasman Zee.

Op deze wijze hebben we nu ook de organisatie rond de Elbe vormgegeven. Koos Karssen zal vanaf 1 februari onze nieuwe voorzitter zijn. Hans Hoffmann blijft evenwel net zo hard meetrekken. Maar de krachten zijn wel verdeeld. Het schip en de organisatie verdienen de aandacht van mensen die goed zijn in de dingen die ze doen. En na het restauratieproces is er heel veel bij gekomen. De certificering van schip en bemanning, afspraken met organisaties om ons heen, vaartochten plannen, technische zaken, teveel om op te noemen. Iedereen blijft dus even betrokken als altijd. Maar we hebben wel extra hulp gekregen en daar zijn we blij mee.

Over het RDM dok, want het schip en haar historie blijven tenslotte centraal staan, nog wat leuke weetjes op de site van het RDM archief:

http://www.rdm-archief.nl/RDM-DD/RDM-DD-10.html

AFD 11-2