Koos Karssen voorzitter van de Elbe

De Stichting Maritieme Collectie Rijnmond heeft met ingang van 1 februari 2016 een nieuwe voorzitter in de persoon van Koos Karssen. De stichting is eigenaar van de Elbe. Huidig voorzitter en mede-oprichter, Hans Hoffmann, draagt na 14 jaar de voorzittershamer over aan Karssen die tot voor kort burgemeester van Maassluis was.

De Elbe heeft een 10 jaar durende restauratie achter de rug en is sinds vorig jaar in exploitatie als varend museumschip. De SMCR maakt daarmee een verandering door, die vraagt om een nieuwe organisatie. Hans Hoffmann blijft actief als vice-voorzitter, belast met nautische zaken. De Elbe wordt in de vaart gehouden door 70 actieve vrijwilligers, waaronder bijna 50 gecertificeerde bemanningsleden. Koos Karssen zal zich in zijn rol als voorzitter bezighouden met organisatie, fondsenwerving en externe contacten.

Koos Karssen

Koos Karssen