Kiellegging – 60 jaar Elbe

1958 elbe bouw

De geschiedenis van de bouw van de Elbe bestrijkt een relatief korte periode. J&K Smit in Kinderdijk legde in april 1958, nu exact 60 jaar geleden, de kiel van het schip.

Precies 6 maanden later, op 14 oktober 1958 vond de tewaterlating plaats. Nog eens vier maanden later, na een bouwtijd van tien maanden dus, werd de Elbe opgeleverd en op 24 februari 1959 in dienst gesteld.

De restauratie, waarbij het complete schip uit elkaar is gehaald, gerepareerd en gerestaureerd, is een ander verhaal. Op 30 juli 2004 werd de Elbe aangevaren en zonk het schip. Op 6 april 2014 maakten we de eerste charter met passagiers naar Scheveningen, een restauratietijd van maar liefst 10 jaar. Formeel zelfs nog langer, want in 2002 werd al een aanvang gemaakt met de restauratie. Maar de wijze waarop vanaf 2004 gewerkt moest worden – met een compleet gezonken en vernield schip, was in omvang en aanpak ongekend.